• Hotel raspolaže sa 20 komfornih soba (jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim, te Apartmanima za 4 osobe).
Sve sobe su klimatizirane, SAT TV, telefon, mini bar, centralno grijalje. Večina soba raspolaže i balkonom.
Internet wireless na raspolaganju u cijelom objektu.

Parking je privatan i nije potrebno rezervirati mjesto.
 CIJENE
Dnevne cijene po osobi s uključenim doručkom su slijedeće:

 

VRSTA SOBE CIJENA - PREZZO - PRICE
TIPO CAMERA 07.01. - 28.02. 01.03.-31.05. 01.06.-14.07. 15.07.-23.08. 29.12.-06.01.
TYPE OF ROOM 01.11.-28.12. 01.10.-31.10. 24.08.-30.09.
 1/1 228 kn - 40 € 228 kn - 40 € 228 kn - 40 € 360 kn - 50 € 360 kn - 50 €
 1/2 432 kn - 60 € 432 kn - 60 € 432 kn - 60 € 576 kn - 80 € 576 kn - 80 €
 1/3 540 kn - 75 € 540 kn - 75 € 540 kn - 75 € 720 kn - 100 € 720 kn - 100 €
App - 4 720 kn - 100 € 720 kn - 100 € 720 kn - 100 € 864 kn - 120 € 864 kn - 120 €
MJESEC - MESE - MOUNTH XI - II III - V X VI - IX
BORAVIŠNA PRISTOJBA        
TASSA DI SOGGIORNO 3.50 kn 4.50 kn 4.50 kn 6.00 kn
TOURIST TAX        
           
Djeca do 12 god. Oslobođeni su plaćanja boravišne pristojbe, a djeca od 12 do 18 god. Plaćaju 50%
I bambini fino ai 12 anni non pagano la tassa di soggiorno, mentre i bambini dai 12 ai 18 anni pagano il 50 %
The children till 12 years don't pay tourist tax, untill 12 to 18 years pay only 50% of tourist tax.
PRIJAVA BORAVKA PO OSOBI  
REGISTRAZIONE PER PERSONA 4.00 kn
NOTIFICATION OF STAY PRO PERSON  
U CIJENU JE URAČUNAT PDV
l'IVA E` INCLUSA NEL PREZZO
PRICE INCLUDED VAT